ស៊ីស៊ីស៊ីស៊ីលីស៊ី

  • Super High Temp Silicone Charge Air Cooler CAC Hose

    ស៊ីលីខនធ័រខ្ពស់សាកត្រជាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊ីអេសស៊ីអេស

    បំពង់ស៊ីលីកុនត្រូវបានប្រើសម្រាប់ឡានដឹកទំនិញឡានម៉ាក Mercedes-Benz, VOLVO, SCANIA, RENAULT, MAN, IVECO, DAF ។ បង្កើនថាមពលដែលអាចប្រើបានពីការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់ម៉ាស៊ីនដែលបានផ្តល់ឱ្យហើយក៏បង្កើតជាផ្នែកសំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីនដែលមានគោលបំណងដើម្បីបំពេញតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃការបំភាយឧស្ម័នផ្សែង។ DAF21312237 VOLVO1665971 VOLVO3183620 VOLVO8149800 សំរាប់គ ...